Rangilo Rajasthan

Special Mewad - Marwad

From 12th December to 24th December 2018

Bikanar

Bikanar Fort, Karni Mata Mandir.

Jaisalmer

Jaisalmer Fort, Patavo Ki Hawelli, Gadhesar Lake, at Jaisalmer, Gadhesar Lake, At Jaisalmer, Desert Stay in Tent, Including Camel Safari.

Jodhpur

Meharangarh Fort, Umed Bhavan.

Jaipur

Hawa Mahal, City Palace, Jantar Mantar.

Ajmer

Famous Khawja Saheb Dargah.

Pushkar

Pushkar Lake, Brahma Temple.

Chittodghad

Viyay Stabh, Rani Padmini Mahal.

Uddaypur

Chetak (Horse) Statue, City Palace, Saheliyo Ki Badi, Fateh Sagar Lake.

Haldi Ghate

Maharana Pratap Museum.

Mount Abu

Nakki Lake, Sunset Point, Dilwada Jain Temple.


Chardham YatraTea, Breakfast, Lunch/Dinner with 2X2 Bus and A/C Hotel Including Entry Fee.


Tour Cost:
Adult Rs. 35,000.00 + Railway
Children Rs. 30,000.00 + Railway. (5 to 11 years)

Bikaner Fort

Jaisalmer Fort

City Palace

Mount Abu


< !-- //footer -->